Bár nem a legolvasmányosabb dokumentum, érdemes azért átnézni az Európai Bizottság 2021-re vonatkozó éves munkatervét, melyet most október 19-én hoztak nyilvánosságra. A tervek szerint 2021-ben a cél az, hogy a Bizottság új lendületet adjon az Európai Unió legnagyobb, generációkon átívelő átalakításához.

A munkaterv követi azt a von der Leyen-bizottság megalakulásakor bemutatott hat területet, melyekben eredményeket szeretnének elérni. Az európai zöld megállapodást érintő kérdésekben a tervek szerint foglalkoznak majd az energiahatékonyság kérdéseivel, a földhasználathoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatású gázok kibocsátásával, de az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésével, illetve a transzeurópai közlekedési hálózatról szóló rendelet felülvizsgálatával is. A digitális Európa területén várható, hogy terítékre kerülnek a megbízható és biztonságos európai elektronikus azonosítással, illetve az elektronikai eszközökre vonatkozó új tervezési követelmények és fogyasztói jogokkal kapcsolatos kérdések. Az uniós zöldkötvény-standard létrehozása, a pénzmosás elleni küzdelemről szóló jogalkotási csomag, illetve a szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési terv az emberközpontú gazdaság témakörében kerül majd elő.

A nemzetközi kérdések, vagyis hivatalosan az Európa globális szerepének erősítése témakörében sor kerül a konzuli védelemről szóló jogszabály felülvizsgálatára, a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos kérdések megvitatására, de itt követhetjük majd figyelemmel, hogyan alakul majd az Északi-sarkvidékről szóló közös közlemény sorsa. Számíthatunk arra is, hogy foglalkoznak majd az európai egészségügyi adattérrel kapcsolatos kérdésekkel, előterjesztik majd a migránscsempészés elleni új uniós cselekvési tervet, illetve felülvizsgálják majd a schengeni határellenőrzési kódexet is.

A végére marad az egyik talán leg fontosabb terület, az európai demokrácia megerősítése. Többek között olyan fajsúlyos kérdések kerülnek 2021-ben terítékre, mint a nemi alapú erőszak konkrét formáinak megelőzésére és leküzdésére irányuló javaslat, a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd valamennyi formájának az uniós bűncselekmények listájára való felvételére irányuló kezdeményezés, a fizetett politikai hirdetésekkel kapcsolatos nagyobb átláthatóság kérdése, illetve az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok választójogának rendezése a helyhatósági választásokon.

A tervek szerint tehát 2021 is sűrű év lesz, és akkor még nem is tettünk említést a Konferencia Európa jövőjéről kezdeményezésről… Mi mindenesetre megpróbáljuk követni majd az eseményeket és a fejleményekről részletesen be fogunk számolni.

A munkaterv magyar nyelven itt olvasható:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF

A részletes, táblázatban összefoglalt új kezdeményezések listája magyar nyelven:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91ce5c0f-12b6-11eb-9a54-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_2&format=PDF

By EH