2020. október 27-29-én tartották Brüsszelben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) új ötéves ciklusának alakuló ülését. A Régiók Bizottsága mellett az EGSZB az EU másik konzultatív szerve. Az EU 27 tagállamából érkező 329 tag munkáját 3 csoportban (Munkaadók, Munkavállalók és az un. „Sokféleség Európája”, vagyis a civilek) végzi. A most kezdődő új ciklusban a tagok mintegy 40%-a cserélődött ki. Magyarországot 12 tag képviseli, 4-4 fő a három csoportban.

Az októberi plenáris ülést online vitával zárták az „Európa jövőjének helyreállítása” témában. Az osztrák Christa Schweng (Munkaadók csoportja), az EGSZB újonnan megválasztott elnöke beszédét azzal kezdte, hogy az EGSZB kulcsfontosságú szerepet játszik a szervezett civil társadalom hangjának európai szintű képviseletében. A szervezett civil társadalom hozzájárulásának köszönhetően az európai politikák pontosabban reagálhatnak a helyzetre, és nemzeti vagy helyi szinten jobbak a végrehajtás esélyei. Ez a szerep Schweng szerint nemcsak pozitív, de még szükséges is: a munkaadók, a munkavállalók, a fogyasztók, a gazdálkodók és a nem kormányzati szervezetek gyakorlati tapasztalatai elengedhetetlenek Európa eredményesebb formálásához. „Hídként viselkedünk: be kell töltenünk ezt a szerepet, és meggyőződésem, hogy be is tudjuk tölteni.” – mondta Christa Schweng.

Az EGSZB új elnöke az alkalmat megragadva bemutatta hivatali idejének fő prioritásait is: célja az EGSZB hírnevének, a bizalomnak és hitelességnek a helyreállítása. Megfogalmazása szerint szükség van arra, hogy a tagok megfeleljenek a legmagasabb etikai és szakmai elvárásoknak, ezért különös figyelmet fog annak szentelni, hogy a tagok betartsák az intézmény magatartási kódexét.

Bennünket, akik a közép-kelet-európai régióban már hozzászoktunk ahhoz, hogy a sorok között olvassunk, talán meglephet, hogy itt már nem is kell a sorok közé néznünk. Vajon mi történhetett az elmúlt öt évben, hogy az új elnök úgy érzi, rögtön ilyen világosan kell fogalmazzon?

De térjünk vissza inkább a munkaprogramra. Az elnökasszony szerint kiemelten kell foglalkozni a COVID-19 okozta gazdasági és társadalmi nehézségek leküzdésével. Minden eddiginél fontosabb az európai összefogás. Beszédében megfogalmazta, hogy milyen Európát szeretne látni a járvány után: egy befogadót és környezeti szempontból fenntarthatót, a civil társadalom valamennyi szereplőjének boldogulását elősegítő nyitott és értékalapút.

Christa Schweng beszédét azzal fejezte be, hogy elnökségének „Együtt Európa jövőjéért” jelmondatát nem lehet megvalósítani anélkül, hogy az Európa jövőjéről szóló konferenciáról beszélnénk. Ez a konferencia – mondta Schweng asszony – egyedülálló lehetőség lesz az Európai Unió társadalma számára. Büszke vagyok arra, hogy az EGSZB 2017-ben elfogadott állásfoglalása volt az első hozzájárulás az Európa jövőjéről folytatott, az egész EU-ra kiterjedő vitához. De itt nem állunk meg. Meggyőződésem, hogy jelentős és értékes hozzájárulást fogunk nyújtani az Európa jövőjéről szóló konferenciához – fejezte be.

A plenáris megválasztotta az új alelnököket is: az olasz Giulia Barbucci (Munkavállalók csoportja) lett a költségvetésért, az ír Cillian Lohan (Sokféleség Európája csoport) pedig a kommunikációért felelős alelnök.

További információ az EGSZB októberi plenáris üléséről:
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/christa-schweng-new-president-eesc-input-civil-society-must-shape-europe-better

Az EGSZB magyar tagjainak listája itt található:
https://memberspage.eesc.europa.eu/?pageSize=20&showall=false&mandate=mem&country=hu

By EH