Megjelent az Eurostat új felmérése arról, hogy mit is gondolunk a korrupcióról itt Európában. A kép nem túl rózsás. A válaszok alapján az állapítható meg, hogy az európaiak 69%-a tartja elfogadhatatlannak a korrupciót, míg Magyarországon ez az arány mindössze 38% és ezzel a lista legvégén találjuk magunkat. 71% gondolja úgy, hogy a korrupció elterjedt az országában, a válaszadók szerint leginkább a politikai pártok és a politikusok érintettek. Ez az arány Finnországban (22%), Dániában (35%) és Svédországban (40%) a legalacsonyabb.

Összeurópai szinten a válaszadók 76%-a véli úgy, hogy túl szoros a kapcsolat a gazdasági élet szereplői és a politika között (a magyar adat itt 82%), leginkább az állami pályázatok, közbeszerzések érintettek. Magyarországon kimagasló értéket ért még el az egészségügy, a válaszadók 44%-a nevezte meg, ellentétben az EU27 27 százalékával. Arra a kérdésre, igaz-e az, hogy üzleti sikereket csak akkor lehet elérni, ha az adott országban jó politikai kapcsolatokkal rendelkezik valaki, az EU27 51%-a válaszolt igennel, Magyarországon viszont a válaszadók 73%-a gondolta így.

Arra a kérdésre, hogy akkor miért nem jelentik be a tapasztalt korrupciót, a legtöbb tagállamban azt válaszolták, hogy nehezen bizonyítható (45%), illetve nincs értelme, mert a felelősöket úgysem büntetik meg (EU27: 30%, Magyarország: 39%). Az is érdekes, hogy kiben bíznánk meg, ha mégis szeretnénk bejelentést tenni. A legtöbb tagállamban a rendőrséget nevezték meg (58%) és ez így van hazánk esetében is (40%). Érdekes viszont, hogy összeurópai szinten 8% nevezte meg a civil szervezeteket és 4% az EU-s intézményeket, míg Magyarországon ez a két szám 15, illetve 14%.

További információ és a teljes jelentés:
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2247

By EH