Konferencia Európa jövőjéről

ÚJ KONFERENCIA, ÚJ ESÉLYEK?
Sokan értenek egyet abban, hogy számos olyan új kihívás van a világban, amire Európának is válaszokat kellene találnia. Az új, von der Leyer vezette Európai Bizottság ennek jegyében hirdette meg programját, aminek része egy, Európa jövőjéről szóló konferencia szervezése is. A Bizottság elképzelése szerint minél nagyobb lehetőséget kell adni az állampolgároknak az Unió működésébe történő beleszólásba. A Bizottság javaslata szerint két területre kellene koncentrálni. Először is a jelenlegi uniós prioritásokat kellene megvitatni. Ilyen az éghajlatváltozás és a környezeti kihívások elleni küzdelem, az emberközpontú gazdaság, a társadalmi méltányosság és egyenlőség, Európa digitális átalakulása, az európai értékek előmozdítása, az EU érdekeinek érvényesítése a világban, valamint az Unió demokratikus alapjainak megerősítése. A második terület pedig kifejezetten a demokratikus folyamatok és az intézményi kérdésekhez kapcsolódó téma lenne, ideértve a legutóbbi az asztalról lesöpört csúcsjelölti rendszert és az európai parlamenti választások páneurópai listáit is – vagyis, hogy ne kizárólag a tagállamok jelöltjeiből álljon a 2024-ben megválasztásra kerülő Európai Parlament.

Nem könnyű témák és van már előttünk néhány korábbi próbálkozás. A tervek szerint május 9-én, Európa-napon, a horvát elnökség keretében kezdődne el a konferencia és két évig tartana.

Az Európai Parlament már lépett is és 2020. január 15-én elfogadott egy állásfoglalást, melyből már olyan javaslatokat is megtudhatunk, kik lennének a konferencia résztvevői és kikből álljon az előkészítő un. irányítóbizottság. A parlamenti állásfoglalás szövegéből világosan kiolvasható, hogy szerintük az uniós állampolgárokat ők, vagyis az európai parlamenti képviselők képviselik majd. Talán érthető módon ez nem annyira tetszett az európai civil platformoknak, ezért többen is kampányt kezdeményeztek azért, hogy a civilek is helyet kapjanak az asztalnál. Ez nem nyerte el a Parlament támogatását.

A Tanács – vagyis a tagállamok kormányainak – álláspontja még nem világos. Egy azonban biztos, most Brüsszelben, ha egy EU-s intézménynél dolgozót megkérdezünk, mindenképpen azon az állásponton lesz, hogy mindez nem jelenti a szerződések módosítását.

További információ az Európa jövőjéről szóló konferenciáról (Bizottság):
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_89

Az Európai Parlament által 2020. január 15-én elfogadott állásfoglalása:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_HU.html

A Civil Society Europe közleménye az Európai Parlament január 15-én elfogadott állásfoglalása után:
https://civilsocietyeurope.eu/the-conference-on-the-future-of-europe-needs-civil-society-organisations-as-key-partners/