A koronavírus okozta járvány megjelenése óta az Európai Parlament három közvéleménykutatást is megrendelt azért, hogy megtudja, bizonyos kérdésekről hogyan gondolkodnak a polgárok. A legutolsó eredményeit, mely számos kérdésben elgondolkoztathatná a tagállamok vezetőit, október 20-án hozták nyilvánosságra.

Az első feltett kérdés elég lényegre törő: Egyetért-e Ön azzal, hogy az EU csak azoknak a tagállamoknak juttasson támogatást, melyeknek kormányai betartják a jogállamiság és a demokratikus alapelvek követelményeit? Összeurópai átlagban 36% mondta azt, hogy teljesen egyetért, 41%, hogy inkább egyetért, 9%, hogy inkább nem ért egyet, 3%, hogy abszolút nem ért egyet és 11% azt, hogy nem tudja. Ha a teljesen egyetért és az inkább egyetért kategóriát egybe számoljuk, akkor az derül ki, hogy Cipruson (89%), Luxemburgban (86%) és Ausztriában (83%) a legmagasabb a kérdés támogatottsága, de a sor végén, az utolsó előtti helyen álló litvánoknak is 70%-a válaszolt igennel a kérdésre. Egyedül a csehek azok, akiknek mindössze 59%-a értett egyet a kijelentéssel. Mi magyarok valamivel az EU-s átlag alatt vagyunk, de még így is a válaszadók 72%-a gondolja úgy, hogy az EU-s pénzek kifizetését a jogállamiság kérdéseihez kellene kötni.

Amikor arról kérdezték a válaszadókat, hogy mire is kellen költeni a pénzt, talán nem véletlen, hogy a jelenlegi helyzetben magasan vezet az egészségügy (54%), melyet gazdasági támogatások és a vállalkozóknak biztosítandó segítségnyújtás (45%) és a klímaváltozás, környezetvédelem követ (37%). Érdekes lehet még megnézni, hogy mi is volt a válasz arra a kérdésre, hogy a koronavírus-járvány okozta helyzet milyen hatással volt a megkérdezettek anyagi helyzetére. A válaszadó ciprusiak (57%), a görögök (55%), a spanyolok (55%), románok (55%) és a bolgárok (53%) több mint fele nyilatkozott úgy, hogy a járvány már eddig is hatással volt személyes anyagi helyzetére és negatív értelemben. A lista alján a svédek (26%), a finnek (21%), a hollandok (21%), a luxemburgiak (19%) és a dánok (17%) állnak, vagyis az adatok szerint anyagi szempontból eddig ők vészelték át a leginkább az utóbbi időszakot. A magyar adatok nem túl kedvezőek: 48% mondta azt, hogy a járvány már hatással volt anyagi helyeztére, 26% nyilatkozott úgy, hogy eddig még ugyan nem érzékelt változást, de számít arra, hogy anyagi helyzete kedvezőtlenük fog változni és mindössze 18% gondolta úgy, hogy a járvány semmilyen hatással nem lesz pénzügyeire.

Végül azt is megkérdezték, hogy a jelenlegi járvány és annak kezelése kapcsán vajon több jogosultságot kellene-e adni az EU-nak azért, hogy a jövőben a hasonló jellegű kríziseket hatékonyabban tudja kezelni. Az EU-27 átlagában 66% mondta azt, hogy igen. A „leglelkesebbek” a máltaiak (87%), a portugálok (83%) és a ciprusiak (82%) voltak, a lista alján pedig a horvátok (49%), a svédek (45%) és a csehek (42%) vannak. A magyarok 61%-a értett egyet azzal, hogy bővíteni kellene az EU jogosultságait, ami azért figyelemre méltó, mert éppen ennyien mondták ezt a német válaszadók közül is.

A teljes felmérés angol nyelven itt olvasható:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201016IPR89545/

By EH