Sokszor halljuk mi magunk is azt a kritikát, hogy az EU túl messze van, nekem nincs semmi közöm hozzá, engem nem érint, hogy miről döntenek Brüsszelben vagy Strasbourgban. Álljon most itt egy konkrét ellenpélda: a tagállamok állandó képviselőiből álló Tanács 2020 február 5-én hagyta jóvá azt az Európai Parlament által kezdeményezett javaslatot, mely szabályozza az EU területén iható csapvíz minőségét. A cél természetesen az, hogy minden tagállamban jó minőségű, megbízható víz legyen. Az új javaslat naprakésszé teszi az előírásokat, amelyeknek az ivóvíznek meg kell felelnie, szabályozza a minimum higiéniai követelményeket az ivóvízzel érintkező anyagokra, például a csővezetékek esetében. Szóval a csapvíz minősége, melyet iszunk, európai szinten van szabályozva!

Érdekességként még megjegyzendő, hogy az egész felülvizsgálat a legelső európai polgári kezdeményezés (epk), a „Jog a vízhez” sikerének köszönhető. Ők voltak, akik az epk bevezetése után előként tudták egymillió EU-s állampolgár aláírását összegyűjteni és ezzel nyomást gyakorolni a döntéshozókra.

És mi fog most történni? A javaslat visszakerül az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságához (ENVI), ahol várhatóan 2020. február 18-án szavaznak a kompromisszumos megállapodásról. Ezután visszaküldik a jóváhagyott szöveget a Tanács soros elnökségének. A jogászok átnézik, le kell fordítani az EU valamennyi hivatalos nyelvére. Az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép majd hatályba.

További információ:
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/02/05/safe-and-clean-drinking-water-council-approves-provisional-deal-which-updates-quality-standards/

By EH