Sokan és sok helyen vitázunk mostanában arról, hogy mik is azok az európai értékek, vajon az Európai Unió valóban több-e mint egy gazdasági-pénzügyi rendszer. Ehhez a közös gondolkodáshoz járult most hozzá az EPC brüsszeli agytröszt, amikor megjelentetett egy vitaanyagot az Állampolgári Oktatás Európai Ügynökségének felállításának ötletéről. A két szerző, Sophie Pornschlegel és Susanne Zels célja az, hogy hozzájáruljon a közös gondolkodáshoz és párbeszédet indítson a kérdésről.

Első olvasatra egyértelmű, hogy az EPC által készített anyag nem csupán oktatásról, hanem neveléséről is szól. (Megjegyzés: ezért használjuk egyszerre a két fogalmat az ismertetőben.) A vitaanyag, egy európai szinten értelmezett, egységes oktatási és nevelési megközelítést alkalmaz; ezen a megközelítésen alapulna az Ügynökség létrehozására irányuló javaslat. Az Ügynökség indulása új távlatokat nyitna meg azon szakmai civil szervezeteknek, melyek hatékonyabban akarják alakítani az európai projektet.

Az anyag részletezi, hogy milyen témák kapcsolhatók egy európai dimenzióban megvalósítandó, egységes állampolgári oktatási és nevelési megközelítéshez. Ilyenek pl. az EU értékeinek védelme, párbeszéd az állampolgárokkal, demokratikus nevelés, az EU oktatása az iskolákban, a Covid-19 válság következményei (növekvő bizalmatlanság a nemzeti demokratikus intézmények és az EU iránt, nem-formális oktatás és új digitális oktatási módszerek használata), továbbá az ál- és rémhírterjesztés megakadályozása, digitalizáció, szakképzés, felnőtt- és élethosszig tartó tanulás. „A jól informált és politikailag művelt állampolgárok minden demokrácia alapját jelentik”- szögezi le az anyag.

Az előbb felsorolt, az európai szintet felölelő, területeken a hazai társadalmi szervezetek egy része hosszú ideje aktív, és érdeklődést mutatna az Ügynökség iránt, amely az állampolgári oktatás és nevelés támogatásának céljából a következő tevékenységeket és feladatokat látná el:

  • koordináció. Platform működtetése, hosszú távú párbeszéd biztosítása;
  • kapacitást építő programok;
  • hosszú távú kutatások és nyomon-követés;
  • támogatások odaítélése (pályázati mechanizmus létrehozása);
  • tájékoztatási és oktatási anyagok készítése;
  • digitális infrastruktúra kialakítása képzéssel, módszerek, eszközök kifejlesztésével

A javasolt Ügynökség létrehozásával összefüggően három opciót jelölt meg a vitaanyag:

a) konkrét fizikai-intézményi megvalósulás hiányában: fontos EU-stratégiai dokumentumok részét képezze egy ilyen irányú kezdeményezés, vagy önálló kutatási témaként kerüljön be a Jean Monet kutatási programba, esetleg az európai szintű érdekképviseleti szervezetek közös platformjainak, együttműködésének képezze részét a javaslat.

b) részmegoldás fizikai-intézményi megvalósulás esetén: az Európai Bizottság egyik Főigazgatóságának (Oktatás, Ifjúság, Sport, Kultúra) legyen egy önálló egysége, vagy a bécsi székhelyű Európai Alapjogi Ügynökségen (FRA) belül hozzák létre önálló egységként.

c) a szervezet, mint az EU által létrehozott, decentralizált ügynökség kezdi meg munkáját hasonlóan, mint az előbb említett bécsi FRA.

A vitaanyag készítői szerint a javasolt Ügynökség létrehozásának megvannak az uniós szerződéseken nyugvó jogi feltételei; pénzügyileg pedig támogatható a 2021-2027-es büdzséből bármelyik opció életbe lépese esetén. Az Ügynökség felállításának legkorábbi dátumát 2022-re teszik a szerzők.

A teljes vitaanyag (angolul) itt olvasható:
https://wms.flexious.be/editor/plugins/imagemanager/content/2140/PDF/2020/Citizenship_education.pdf

By EH