Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) nemrég megválasztott új, osztrák elnöke, Christa Schweng közzétette a 2023-ig tartó mandátumának programját. Az „Egyesítve Európa jövőjéért” mottóval induló program biztatóan hangzik a civilek számára abban a tekintetben, hogy az EGSZB folytatni kívánja az állampolgárokkal és a társadalmi szervezetekkel való közös munkát. Ez elengedhetetlen a Covid-19 válsággal sújtott Európa helyreállításához, amihez egy markáns hozzájárulásra törekszik az EGSZB új vezetője.

E szándék elérésért az elnökségi program négy prioritást állapított meg. Ezek közül az első, egy gazdaságilag virágzó Európa megvalósítását tűzte ki célul, és – nem meglepő módon – a gazdaságok újraindítására helyezi a hangsúlyt. Örvendetes ugyanakkor, hogy e folyamatban az alapvető szociális követelményekről sem feledkeznek meg a programban; a gazdaságok újraindításában fontos szerephez jutó digitális és a zöld átállást összekapcsolják a társadalmi helyreállítással.

A második prioritás egy társadalmilag befogadó Európa elérését állítja a középpontba, és a téma súlyával arányosan, számos – civil és szociális szempontból kiemelt – területet részletez. Ilyenek pl. a hátrányos helyzetűek – különösen a szegénységben élő gyermekek, az atipikus munkavállalók, a fogyatékossággal élők, az elmaradott területek népessége, a kisebbséghez tartozók, a menekültek, – valamint a képzés támogatása, mint pl. a fiatalok versenyképes készségeinek a fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás és a munkanélküliek továbbképzése. Ezeken a területeken jelentős projekteket és innovatív kezdeményezéseket valósítottak már meg a civil szervezetek önkéntes alapon, illetve az Európai Unió támogatásával. A prioritásban foglalkoznak még a közös európai értékek védelmével, valamint az Európai Egészségügyi Unió létrehozásának a tervével. Mindkét téma alapvető civil és társadalmi elvárásokhoz, szükségletekhez kapcsolódik.

A harmadik prioritás egy környezetileg fenntartható Európa megteremtését célozza, amelyhez döntően hozzájárul a digitalizáció. E folyamat, valamint a mesterséges intelligencia nagy hatással van az állampolgárok életére. Civil szempontból ezért nagyon pozitív, hogy az elnökségi programban az embereket helyezik a digitalizáció középpontjába, és ennek megfelelően, egy humánközpontú megközelítést alkalmaznak az új, gazdasági-technológiai természetű kihívásokra. Ez a törekvés összecseng a civil szervezetek azon véleményével, hogy szükségesek olyan készségek, melyek biztosítják azt, hogy az állampolgárok ne maradjanak ki a digitális és a zöld átállásból. Az ehhez szükséges készségeket az állampolgárok a nem-formális oktatás és az élethossziglan tartó tanulás segítségével sajátíthatnák el a leghatékonyabb úton.

Végezetül, de nem utolsósorban, civil szempontból jelzésértékű, hogy az elnökségi programban prioritásként szerepel az EU jövőjéről szóló konferencia terve. Az EGSZB elkötelezett a konferencia mellett és biztosítani kívánja azt, hogy minél szélesebb körű civil részvétellel valósuljon meg a konferencia, amely a civil szereplők és a döntéshozók közötti párbeszédet is előmozdíthatja. A program azonban nem tér ki arra, hogy a konferencia-projekt az európai nagypolitikai színtéren elakadt, és arra sem, hogy ezt a problémát miként kívánja kezelni az EGSZB. Ezért jogos állampolgári elvárás, hogy a szervezet elnöke minden eszközt vessen be azért, hogy a konferencia, a lehető legkorábban kezdődjön el és eredményes munkát végezzen.

A teljes program itt olvasható:
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/20_347_a4_brochure_hu.pdf

By EH