A mostani nehéz időkben jó hír, hogy a 2020. július 1-én kezdődött német EU–elnökség nem feledkezett meg a civil szervezetekről. Az elnökségi program kiemeli, hogy a kulturálisan sokszínű és pezsgő civil társadalom az EU egyik fő erőssége, és az Unió jövőjének megformálásért a civilekkel csak közösen lehet munkálkodni. A politikai döntéshozóknak ezért támogatniuk kell a közös európai ügyekhez való aktív társadalmi hozzájárulást, valamint egy erős európai párbeszédet. A német elnökség továbbá fontosnak tartja, hogy a fiatalok is hangot adjanak az Európa jövőjét érintő témákban.

E célok megvalósításáért alkották meg a német EU-elnökség kulturális programját, melynek keretében már több civil projekt is zajlik, így pl. a Goethe Intézet két kezdeményezése. Az intézet, európai partnereivel közösen indított el programokat a tagállamokban, melyek célja az európai összetartozásnak – a jelenlegi válságos időszakban történő – támogatása. Kiemelendő a „Generation A = Algorithmus“ elnevezésű projekt, amely többek között on-line formában rendezett vitafórumokat fiatalok számára a mesterséges intelligencia témájában. A projekt keretében arra kerestek válaszokat, hogy a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket és erőforrásokat miként lehet az európai civiltársadalom számára kiaknázni. A másik projekt az „Európakonyha” címmel kezdődött és jelenleg is fut tíz tagállamban. Ezzel a kezdeményezéssel – többek között éttermekben – felolvasóesteket, filmvetítéseket, kisebb hangversenyeket, valamint nyilvános vitákat rendeznek, ahová művészeket, írókat, film- és színházrendezőket hívnak meg egy másik uniós országból, abból a célból, hogy az előadásokat követően elmélyítsék a kulturális párbeszédet.

A német elnökség továbbá fontos szerepet szán a társadalmi szereplőknek az Európa jövőjéről szóló konferencia során, és ezzel összhangban törekszik arra, hogy a civileket is meghallgassák az európai döntéshozók olyan kérdésekben, mint: Milyen lesz Európa 20 év múlva? Milyen típusú digitális információkra van szükségünk, és miként tudunk védekezni a dezinformálás ellen? A digitalizációval összefüggő témákat a német elnökség a COVID-19 válság fényében aktualizálta. Természetesen a pandémiát is kiemelten kezeli a német elnökség az Unió jövőjéről szóló konferencia során, válaszokat keresve arra, hogy miként változtatta meg a Covid-krízis az Európáról alkotott felfogást, és ennek fényében mit várunk el Európától? Ez utóbbival kapcsolatban az elnökség össze kívánja gyűjteni a pandémia elleni küzdelemben szerzett tapasztalatokat, melyek további konkrét intézkedés meghozatalát alapozhatják meg.

Az Európa jövőjéről szóló konferenciáról és az abban történő civil részvételről várhatóan ősz folyamán állnak rendelkezésre további információk a német elnökség honlapján: https://www.eu2020.de/eu2020-en/civil-society-conferende-on-the-future-of-europe/2360192

By EH