Február 6-án EU-s konferenciát szerveztek Brüsszelben arról, hogyan járulhatnak hozzá az állampolgárok a kohéziós politika eredményes működtetéséhez. Eddig ebben nincs semmi rendkívüli: egy újabb konferencia, aminek vonzerejét leginkább a folyosói beszélgetések adják, mondhatta nyugodtan az ilyen ügyekben járatos ember. Gyanút azonban akkor foghatott, amikor az új idők új szeleként a regisztrációnál csupán egy újrahasznosítható palackot kapott, hogy napközbeni szomját ennek segítségével oltsa. Papírt, könnyen haszontalannak bizonyuló kiadványt viszont semmit, követve az EU-s biztosok papírmentessé tett üléseinek példáját. Az Európa Ház jelenlevő képviselője figyelni fogja, hogy elszigetelt jelenségről van-e szó, vagy valóban teret nyer ez az új gyakorlat.

Ami a tartalmi kérdéseket illeti, az európai bizottsági szervezők nem vállalkoztak arra a hálátlan feladatra, hogy kitalálják, miként részesednek az új kohéziós forrásokból a tagállamok. Ez a politikusok dolga. Küzdjenek ők meg egymással és a feladattal.

Itt viszont arról folyt érdemi eszmecsere sok bíztató és konkrét gyakorlati példával alátámasztva – csak példaként említve a kolozsvári polgármestert vagy a Toszkán régió elnökét –, hogyan lehet az EU-s támogatásokat értelmesen, a közösség javát szolgálva helyi szinten felhasználni. Nem nehéz kitalálni, hogy általános volt az a vélekedés: ez csak az érintett térség, település állampolgárainak és szervezeteinek bevonásával képzelhető el. Mindennek párosulnia kell a pénzfelhasználás nyilvánosságával és ellenőrizhetőségével. Az új Európai Bizottság szemmel láthatóan azt szeretné, ha mind több értelmes helyi kezdeményezés fogalmazódna meg már most.

S hogy mindez ne csupán írott malaszt maradjon, a záró ülésen Elisa Ferreira, a kohéziós politikáért felelős biztos bejelentette: márciusban pályázatot hirdetnek meg arról, hogyan lehet minél eredményesebben felhasználni a kohéziós forrásokat, a 2021-gyel kezdődő új költségvetési ciklusban. Figyelni fogjuk a kiírást és természetesen hírt adunk majd róla!

További információ:
https://ec.europa.eu/regional_policy/hu/2021_2027/

By EH