Az Európai Uniót pozitívan értékelők aránya Magyarországon 12 százalékkal csökkent az elmúlt fél évben. Jelenleg a magyarok csupán kétötöde vélekedik kedvezően az EU-ról, ami 6 százalékkal elmarad az uniós átlagtól – 2022 júliusában még a magyar lakosság fele vélekedett így.

Az EU támogatottságának magyarországi csökkenését elsősorban a fiatalok véleményváltozása magyarázza. A többi korosztályban – ha kisebb mértékben is – ugyancsak csökkent az Európai Uniót pozitívan értékelők aránya.

Amíg a politikailag baloldali nézeteket vallók (55%) még mindig inkább pozitívan ítélik meg az EU-t, addig a jobboldaliak (35%) és a semleges nézeteket valók között (38%) kevesebb unióval elégedett magyar állampolgárt találtunk. A társadalmi státusz szerinti különbségek is erőteljesek az EU támogatottságában. A magukat a munkásosztályba sorolók 34%-a vélekedik pozitívan az Európai Unióról, a magukat legalább a középosztályba tartozónak vallóknak pedig 44%-a.

Toronymagasan az áremelkedések, az infláció és a megélhetés költsége az ország (65%) és a magyarok saját személyes (72%) legsúlyosabb problémája. Az energiahelyzetet elsősorban európai uniós problémának tartja a magyar lakosság, és csak másodsorban Magyarországénak.

A magyarok már kevesebb mint fele (46%) elégedett azzal, ahogy a demokrácia Magyarországon működik, és ez 9 százalékponttal alacsonyabb, mint 2022 nyarán volt. Az igazságszolgáltatásban való bizalomban azonban nem látni lényeges csökkenést. Több magyar bízik az EU-n belüli demokrácia működésében (56%), mint a magyarországiban, bár ők is kevesebben vannak, mint 2022 júliusában.

Annak ellenére, hogy az elmúlt fél évben 17 százalékponttal csökkent azok száma, akik elégedettek a magyar kormány Ukrajna orosz megszállására adott válaszával, a magyar társadalom fele még mindig elégedett ezzel a reakcióval (52%). Ugyanennyi magyar elégedett az EU válaszával is.

Ha az összesített adatokat nézzük, akkor az európaiak 47%-a inkább bízik az EU-ban, 45%-nak pozitív, 36%-nak semleges, míg 18%-nak negatív képe van az Unióról. Végezetül, 62% nyilatkozott optimistán az EU jövőjét illetően, ami 3 százalékpontos esés 2022 nyarához képest, de hasonló ahhoz az értékhez, amit 2022 februárjában, az Ukrajna elleni orosz agresszió előtt mértek.

A teljes jelentés itt olvasható.

A Magyarországra vonatkozó adatok magyar nyelven innen letölthetőek.

By EH