Bár korántsem lehet azt mondani, hogy a lassan mögöttünk lévő nyarat a hagyományosnak tekintett uborkaszezon jellemezte, civil szempontból mégis figyelemre méltó volt, hogy mi történt, pontosabban mi nem történt az un. Norvég Civil Alap ügyében.

Nem követhetjük el az a hibát, hogy elkezdjük ismertetni és elemezni a történteket. A lényeg: nem született megállapodás a norvég és a magyar kormány között arról, hogy ki legyen a kezelő szervezete a civileknek szánt támogatásnak, így Norvégia álláspotja szerint elveszett a Norvég Alap Magyarország számára előirányzott mintegy 77 milliárd forintja, benne a civileknek szánt 4 milliárd is.

Akit részleteiben is érdekel a dolog, az már régen elolvasta az ezzel foglalkozó írásokat, álláspontokat és magyarázatokat.

A hírlevelet közreadó három megjegyzést mégis szeretne tenni:

  1. mivel a Norvég Alap civileknek szánt támogatásával korábban is többször foglalkoztunk, nagy érdeklődéssel vártunk választ arra a kérdésre, hogy ki is lesz az az igazán független hazai civil szervezet, amelyik egyaránt elfogadható a norvég és a magyar kormányzat számára. Amint látható, egyelőre nem sikerült választ kapnunk erre a kérdésre.
  2. A helyzet ugyanakkor felszínre hoz egy régóta megoldásra váró, bár ismereteink szerint napirenden nem lévő kérdést: kell-e, és ha igen milyen formában egy olyan önszerveződő (tehát nem „felülről” kezdeményezett és irányított) civil konstrukció, mely képes a szektor érdekeit és törekvéseit érdemben, megalapozatlan és hitelesen képviselni. Egy ilyen önszerveződés megléte talán növelte volna a norvég ügyben is egy pozitív végkimenetel esélyeit.
  3. Az Európai Bizottság jogokkal és értékekkel foglalkozó új civil programja (CERV) elkezdte előkészíteni egy 2023-ban bevezetésre kerülő pénzosztó mechanizmusát. Ennek lényege, hogy nem központilag Brüsszelben, az Európai Bizottságnál lehet majd pályázni kisebb (pl. 10-20.000 eurós) összegekre, hanem nemzeti szinten az un. közvetítő (regranting) funkciót ellátó civil szervezeteknél. Érdekes lesz majd figyelemmel kísérni ezt a folyamatot: kik lesznek azok, akik a Norvég Alap civil lebonyolítására jelentkezők közül itt is próbálkoznak majd…

Egyébként az Európai Bizottság éppen most kezdeményezett egy felmérést a kérdéskörben.

By EH