Fontos nyilatkozatot fogadtak el május 7-én a portugál elnökség alatt a portói szociális EU-csúcson. Uniós vezetők európai gazdasági és társadalmi szervezetekkel közösen jegyzik a „portói szociális kötelezettségvállalás” elnevezésű nyilatkozatot. Reméljük, hogy nem csupán a bürokrácia fiókjának készült vagy az állampolgárok és a civil szervezetek felfokozott elvárásainak a lecsillapítására szánt újabb papírról van szó, hanem elfogadásával egy új folyamat veszi a kezdetét. Ezért ad bizakodásra okot, hogy a partnerséget komolyan vették az uniós csúcstalálkozón.

A dokumentumot aláírók között az EU-s döntéshozók és több gazdasági szereplő mellett szokatlan módon egy európai szinten aktív civil érdekképviselet, a Szociális Platform is szerepel. Aláírásával komoly, a dokumentumban szereplő, feladatok teljesítéséért vállalt elkötelezettséget a Platform. Ezek között szerepelnek az európai egészségügyi rendszerek, az oktatás, a gazdaság, a jóléti rendszerek és a társadalmi élet helyreállítása a pandémiát követően vagy a korábbról már ismert kihívások, mint a zöld, társadalmilag igazságos és digitális gazdaságra való áttérésre. Mindehhez kapcsolódik a szociális Európa pillérét képező 20 alapelv megvalósítása is, melyek a civilek számára ismerősen csengenek: minőségi, biztonságos, egészséges munkahelyek és megfelelő munkakörülmények garantálása, a fiatalok és a nők munkavállalásának elősegítése, tisztességes bérek, egyenlő bánásmód és nemek közötti egyenlőség, a szegénység – kiváltképp a gyermekszegénység – és a kirekesztés elleni fellépés, a szociális párbeszéd vagy a társadalmilag veszélyeztetettek és hátrányos helyzetűek támogatása.

Örömteli hír, hogy több olyan feladatot is vállaltak az aláírók, melyeket az állampolgároknak és a társadalmi szereplőknek címeztek; ilyenek pl. a civil párbeszéd előmozdítása és a civil társadalom tevékenységeinek támogatása a Szociális Európa 20 elvének a végrehajtása során, vagy a szociális dimenzió erősítése az Európa jövőjéről szóló konferenciával összefüggésben, amelybe be kell vonni a szociális partnereket, mozgósítani kell az európai társadalmat és valamennyi állampolgárt. Tehát akad majd elég tennivaló; ráadásul most már van aláírt papír egy magas szintű kötelezettségvállalásról, amely előírja az együttműködést a civilekkel. Sőt, a kooperációban immár rendelkezésre áll egy civil ügyekben jártas szervezet is, amely „belülről” monitorozhat, utána nézhet, hogy az Unióban esetlegesen miért nem akarják figyelembe venni a civil kezdeményezéseket. Tegyük mindehhez rögtön hozzá, hogy rendszer a valóságot tükröző és komoly szakmai alapokon nyugvó javaslatokat vár az állampolgároktól és a civil szervezetektől: olyanokat, melyek elvezetnek egy szociális Európához.

A portói szociális kötelezettségvállalás teljes szövege itt olvasható.

By EH