Biztosan vannak olvasóink között olyanok, akik emlékeznek arra, hogy civil megközelítésben több alkalommal foglalkoztunk makro-regionális kérdésekkel. Ennek egyik kézzelfogható eredménye az Európa Ház által vezetett nemzetközi konzorcium árnyékjelentése (Shadow Report) volt. Ebben többek között nemcsak értékeltük az EU ezen a téren végzett kétéves munkáját, hanem konkrét javaslatok formájában jeleztük a balti tengeri, a dunai, az adriai-ión tengeri és az Alpok régióban tevékenykedő civilek közreműködési szándékát.

És láss csodát!  a sokat és sokszor szidott „Brüsszel” 2022 decemberében közzétett értékelő jelentésében külön, nevesítve szólt munkánkról, mellyel a távolságot igyekeztünk csökkenteni a helyi szinten működő közösségek és a „hivatalosságok” között. Nem mellékesen pozitív értékelést kapott hozzájárulásunk a makro-regionális kérdésekben hozott EU-s döntések előkészítéséhez. Mindezt nyugodtan lehet a biztató fejlemények kategóriájába sorolni.

Ezek az európai szintű civil összefogásra épülő programok fontos üzenete az együttműködés szorgalmazása helyi, regionális vagy tagállami szinten. Ennek egyik hazai fóruma az általunk kezdeményezett Európa Platform Magyarország civil program, mely nyitott és befogadó jelleggel működik.

Az Európai Bizottság jelentése itt olvasható.

By EH