Nem az ilyenkor kötelezőnek vélt megfelelési kényszer indította az Európa Platform Magyarország munkájában résztvevőket arra, hogy állásfoglalásban fogalmazzák meg elképzeléseiket a „Konferencia Európa jövőjéről” EU-s kezdeményezéssel kapcsolatban.

Nem erről van szó. Hanem arról, hogy a Platform tagjai komolyan vették a három EU-s intézmény 2021. március 10-i közös dokumentumát és javaslatokat tettek lehetséges szerepvállalásukra. Mert fontosnak tartják, hogy a Konferencia alulról építkezzen, szilárd helyi, regionális és nemzeti szintű alapjai legyenek, melyek közös jellemzője az európaiság.

Az állásfoglalás hangsúlyosan szól arról, hogy a Konferencia az állampolgárok mindennapi életét befolyásoló, az őket érdeklő, érintő kérdésekkel foglalkozzon. Növelni kell a civil részvételt az irányító testületekben. A nyitottság és átláthatóság jellemezze a Konferencia munkáját; ezek fontos feltételei az állampolgári bizalom megteremtésének és megőrzésének. Mindez nagyobb és közvetlen részvételt eredményez az EU-s döntéshozatali folyamatokban, ezzel is erősítve azok demokratikus jellegét.

Javaslat: A Platform állásfoglalásában megfogalmazottak megvalósítását szolgálja az a magyar-osztrák-szlovák civil hármastalálkozó, melyet az utazási korlátozások megszűnése után szervezünk meg. Egy személyes találkozó keretében beszélgetünk arról, hogyan is képzeljük el Európa jövőjét és mivel tudunk mi ehhez hozzájárulni. A konkrétumokkal időben jelentkezünk.

Meghívó: Az Európa Platform Magyarország Európa jövője iránt érdeklődő szervezetek és állampolgárok nyitott szerveződése. Részese a békés, demokratikus és együttműködésen alapuló európai folyamatoknak. Szeretnénk, ha mind többen vennénk részt közös munkánkban, programjainkon. Ha érdekli kezdeményezésünk, kérjük töltse ki csatlakozási nyilatkozatunkat!

By EH