Igen, a Dunáról van szó. Arról a folyóról, mely politikusokat és költőket egyaránt foglalkoztatott és inspirált, játszott és játszik szerepet történelmünkben. Nem kivétel ez alól EU-s időszakunk sem. Mostani jelentkezésünk oka, hogy 10 évvel ezelőtt, 2011. június 24-én, Magyarország féléves EU-s elnöksége végén került elfogadásra az EU Duna Régióval foglalkozó Stratégiája.

Az indító dokumentumban megfogalmazott célok megvalósítása útjában tornyosuló nehézségeket jelzi, hogy nem csak Budapest és Kijev, hanem Ulm és Szarajevó között kell megtalálni az ügyben éritett 9 EU-s tagállam és 5 felvételét kérő ország számára a közös és értelmes cselekvés lehetőségét.

A politika hullámverésétől megszabadulni igyekvő civilek kezdetektől fogva arra törekedtek, hogy bebizonyítsák: érdemes komolyan számolni velük, ha a hivatalos dokumentumokban megfogalmazottak konkrét cselekvési lehetőséget kínálnak, legyen szó környezetvédelemről, gazdag kulturális örökségünk védelméről vagy a fiatalok foglalkoztatásáról.

Az ehhez vezető rögös úton az első lépés mégiscsak az, hogy az Európa Ház által is folyamatosan képviselt álláspont szerint a társadalmi szereplőknek ott kellene ülni a programokat kidolgozó és meghatározó testületekben. Ahogyan ez például a balti-tengeri stratégia esetében bevett gyakorlat. De ne legyünk elégedetlenek, hiszen 2017-ben a Budapesten rendezett éves fórumon megfelelő figyelmet kaptunk és a záródokumentumba is bekerültek javaslataink. Folyamatosan szervezett szakmai programjaink pedig mindenképpen alkalmasak arra, hogy minél több civil szervezet és állampolgár számára tágítsa a szemhatárt. Fontos ugyanis a mindennapi ügyekről szélesebb, európai összefüggésben gondolkodni, eszmét cserélni és cselekedni.

Ezért is indítottuk útjára a négy EU-s makro-régió civiljei összefogására építő új programunkat, mely tapasztalatcserét, látogatásokat, ötletbörzét és önkénteseket egyaránt jelent egy járvány utáni világban. Terveink kidolgozását széleskörű tájékoztatással kezdtük és itt is köszönjük a kérdőívünkre adott válaszokat.

Hullámhegyeket és hullámvölgyeket egyaránt tapasztalhattunk Duna ügyben az elmúlt az elmúlt 10 évben. Azon vagyunk, hogy a következő időszakot az előbbi jellemezze. Nem csak mi, hanem Európa is megérdemli.

By EH