Ma, azaz május 7-én kezdődik a portugál EU elnökség égisze alatt Portó városában az EU csúcs, melynek ambiciózus fő témája a szociális Európa megvalósítása. Ezzel az ígéretes vállalással egy több éve indult kezdeményezést igyekeznek felgyorsítani az uniós vezetők. Még 2017-ben alkották meg a szociális jogok európai pillérét, mely 20 alapelvre épül, és civil szempontból is olyan fontos célokat fed le, mint az esélyegyenlőség garantálása az oktatásban, a nemek közötti egyenlőség, egyenlő munkafeltételek, aktív és rugalmas foglalkoztatás, munkahelyvédelem és tisztességes bérek, ezen belül a szükséges minimumjövedelem és öregségi nyugdíjak biztosítása. Emellett a társadalmi párbeszéd fokozása, a gyermekgondozás, az egészségügyi ellátás, a munkanélküliek, a fogyatékkal élők és a lakhatás támogatása is a megvalósítandó célok között szerepel.

Nem véletlen ugyanakkor, hogy a mostani uniós találkozón miért a szociális Európa került az uniós nagypolitika asztalára. A pandémia hatásai, a növekvő munkanélküliség és szegénység súlyosan érintik Európát és közben olyan kihívásokkal is meg kell küzdeni, mint a klímaváltozás vagy a digitalizáció, melyekre még mindig nem születtek megnyugtató válaszok. Ugyanakkor örömteli hír az európai állampolgárok számára az, hogy a Szociális Európa céljainak a teljesítésébe a civil társadalmat is be kívánják vonni az uniós döntéshozók. További reményre ad okot, hogy a portói eseményen több európai civil szervezet képviselője hivatalosan is részt vesz.

A csúcstalálkozón az európai vezetők nem csak a Szociális Európai céljainak a megvalósítására összpontosítanak, amihez egy cselekvési terv is rendelkezésre áll. A napirenden szerepel természetesen a világjárvány kezelése, továbbá az, hogy a pandémiát követően a munkahelyteremtésre és munkahelyek minőségének a javítására kell koncentrálni. A találkozó programjában kiemelt helyen szerepelnek a fiatalok. A vezetők ezzel kapcsolatban vitatják meg, hogy milyen közös uniós segítséggel támogatható a Covid-19 válság által érintett fiatal generáció az oktatási és képzési terveik megvalósításában, valamint a munkaerőpiacon való részvételük területén. Európát újra fel kell építeni és ehhez elengedhetetlen egy szilárd szociális alapzat megléte, amihez a portói uniós csúcson meghozandó döntések jelentős mértékben járulhatnak hozzá. Ezért az európai állampolgárok és szervezeteik azt várják, hogy:

  1. a portói szociális csúcs tegye világossá, hogy ezekben a válságokkal terhelt időkben a közös európai feladatokat közös megoldásokat kell találni; ehhez az állampolgárok és a civil szervezetek részvételére is szükség van;
  2. a csúcson meghozandó döntéseket az állampolgárok számára átlátható módon kell kialakítani;
  3. a Szociális Európa létrehozásához kidolgozott cselekvési terv végrehajtásába szükséges az európai és a nemzeti szinten működő civil szervezetek bevonása;
  4. a csúcsot követően is biztosítani kell az európai politikákhoz és ezzel az Európai Unió jövőjének alakításához kapcsolódó, intézményesített civil részvételt többek között a most induló Konferencia Európa jövőjéről kezdeményezés keretei között.

By EH