Címke: CERV

CERV online pályázati információs napok

Az EU Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek programja (CERV) az EU-Szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokat és értékeket hivatott védeni és előmozdítani, mindenekelőtt a helyi, regionális, nemzeti…