Bárkit megkérdezünk, aki az Európai Unióval foglalkozik, azt fogja mondani, hogy a három fő EU-s intézmény közül (Bizottság, Parlament és Tanács) a Tanács a legkevésbé nyitott, megközelíthető. Most itt a vissza nem térő alkalom, hogy bepillantást nyerhessünk a kulisszák mögé.

A Tanács Főtitkársága idén is meghirdette gyakornoki programját. A fizetett szakmai gyakorlatra mintegy 100, a fizetés nélkülire 20, míg a fogyatékossággal élők számára 6 hely áll rendelkezésre.

Olyanok jelentkezését várják, akik rendelkeznek már valamilyen képesítéssel, nagyon jól (C szintű nyelvvizsga) beszélik az angol vagy a francia nyelvet és érdeklődnek az uniós szakpolitikák iránt. Az eddigi tapasztalatok alapján a pályázók zöme főleg olyan jelentkezőkből áll, akik a jog, a politikatudomány, a nemzetközi kapcsolatok, az európai tanulmányok vagy a közgazdaságtan területén szereztek oklevelet, de a Tanács most kifejezetten várja az olyan területen végzettek jelentkezését, mint a fordítás, humán erőforrások, kommunikáció, neveléstudomány, informatika (együttműködési platformok), levéltár és iratkezelés, építőmérnöki tudományok, grafikai tervezés, multimédia, mezőgazdaság, biomérnöki tudományok, egészségügy és élelmiszer-biztonság, energiagazdálkodás, környezetvédelem, repülés- és űrtechnológia.

A gyakornok a szolgálat igényeitől függően általában az alacsonyabb beosztású pályakezdő tanácsosi tisztviselőkével megegyező mindennapi feladatokat végez, mint például:

  • ülések előkészítése és jegyzőkönyvek összeállítása
  • részvétel a tanácsi előkészítő szervek és a Coreper (a tagállamok kormányai állandó képviselőinek bizottsága) ülésein
  • konkrét projektekkel kapcsolatos kutatás
  • dokumentumok fordítása
  • dokumentáció összeállítása, jelentések írása

A gyakornokok egy tanulmányi programban való részvételre is meghívást kapnak, amelynek keretében látogatásokon és konferenciákon vehetnek részt más uniós intézményeknél Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban.

A fizetett gyakornokok a jelenlegi szabályozás szerint havonta 1229,32 € nettó összegben részesülnek. Jelentkezni 2021. március 15-ig lehet.

További információ és jelentkezés:
https://www.consilium.europa.eu/hu/general-secretariat/jobs/traineeships/

By EH