A jelenleg is tartó horvát elnökség egyik célja, hogy valamilyen előrelépést tudjon felmutatni az EU költségvetése, avagy hivatalos nevén a többéves pénzügyi keret (MFF) elfogadása ügyében. A jelek egyelőre nem túl biztatóak.

Az EU költségvetésének nagyjából 70%-át a tagállamok fizetik be tagdíjként, a maradék a különböző vámokból és illetékekből jön össze. Az Európai Bizottság már évek óta küzd azért, hogy a tagállami befizetés arányát csökkentsék és valamiféle automatizmus jöjjön létre, de ezen a területen vajmi kevés eredményt értek el. Marad tehát a tagállamok közötti huzavona, amit most még tetéz az Egyesült Királyság kilépése. Ez azért is fontos, mert egy nettó befizető tagállam távozik.

Ami az eljárást illeti, a költségvetésre a javaslatot az Európai Bizottság teszi, de elfogadásáról a Tanács és az Európai Parlament egyenrangú félként dönt. Több vitatott pont is van, ami miatt egyelőre nem látszik, hogy mikor lesz majd végleges megállapodás.

Először is távozik egy nettó befizető tagállam, vagyis az itt keletkezett űrt be kellene tömni, hacsak persze úgy nem döntenek, hogy csökkentik a teljes költségvetés összegét. A Bizottság eredeti javaslatában az szerepel, hogy minden tagállam egy magasabb összeggel járul hozzá a költségvetéshez. Ez főleg a legtöbbet befizetőknek nem tetszik és egyelőre kategórikusan elzárkóznak ettől a megoldástól. A Bizottság javaslatával azonban a nettó kedvezményezett országok is elégedetlenek, mivel olyan „szent tehenekhez” próbál hozzányúlni, mint a közös agrárpolitika és a kohéziós alapokból származó kifizetések, vagyis csökkennének a kifizetések ezeken a területeken. És akkor még nem is beszéltünk arról a bizottsági javaslatról, hogy a kifizetéseket kössék bizonyos jogállami kritériumok teljesítéséhez, amit a Parlamentben legtöbben támogatnak, de a Tanácson nem „ment át”, mert néhány tagállamnak nagyon nem tetszik ez az elképzelés.

Közben az európai civil platformok is próbálnak lobbizni: az MFF javaslatban szereplő Jogok és Értékek címen szereplő, civil szervezeteknek szánt kicsit több mint 600 millió eurós pályázati keretösszeget szeretnék megduplázni, de egyelőre nem érzékelhető az európai parlament tagjainak lelkesedése az átcsoportosításra. Ugyanis, ha nincs több befizetés és ennél a fejezetnél több pénzt szeretnének, akkor azt valahonnan el kellene venni…És ez messze nem az egyetlen terület, ahol a civil érdekek nagyon is tettenérhetőek.

Az biztos, hogy valamilyen új megállapodásra van szükség, mert a von der Leyen-Bizottság számos olyan kezdeményezést nevezett meg a programjában (európai zöld megállapodás, digitalizáció), aminek a megvalósításához valahonnan pénzt kell előteremteni.

További információ a Bizottság honlapján:
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_hu

Az Európai Parlament honlapján (angolul):
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff

Az Európai Tanács honlapján (magyarul):
https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/

By EH