Már szóltunk arról, hogy az Európai Bizottság legutóbbi kétéves jelentése a makro-régiókról [COM(2022)705 final] hangsúlyosan foglalkozott a civilek növekvő szerepével. Ennek egyik konkrét példájaként említették az Európa Ház által vezetett nemzetközi konzorcium konkrét „termékét”, az EU-s dokumentumról készített civil árnyékjelentést. Ez a biztató fejlemény további lépések megtételére ösztönöz.

Ambiciózus célunk, hogy széleskörű tájékozódás és konzultációk nyomán a négy makro-régió, a balti-tengeri, a dunai, az adriai-jón tengeri és az alpok civiljei az év végére közös javaslatot (stratégiát) dolgozzanak ki arról, hogyan vehetnének részt szervezettebben és eredményesebben e sajátos EU politika alakításában és megvalósításában.

Előkészítő találkozókat szervezünk a négy régióban – a Duna-régióban tartandóról márciusi hírlevelünkben olvashat majd -, megszólítjuk a fiatalokat, így március 9-én Balatonalmádiban találkozunk gimnazistákkal és már kapcsolatban vagyunk az Európai Parlament illetékes bizottságával is. Emellett természetesen várjuk az online bejelentkezők véleményét is.

Munkánk nem elhanyagolható hozadéka lehet az európai ügyek iránti érdeklődés felkeltése egy olyan időszakban, amikor egyre közelebb kerülünk 2024 májusához, a következő európai parlamenti választásokhoz.

By EH