Az elmúlt hetek bővelkedtek olyan eseményekben, ahol az európai polgárság volt a középpontban. Ennek apropójául a június közepén első alkalommal megrendezett, a polgárokkal és a civil szervezetekkel kiegészült, európai fórum szolgált, amely része az EU jövőjéről szóló konferenciának. A fórum üzenete nem csak a polgároknak és a civil szervezeteknek – az uniós politikaalkotásba történő– bevonásáról szólt, hanem arról is, hogy olyan alapvető jogok is megilletik őket, melyeket nem gyakorolnak, mert kevés ismerettel rendelkeznek róluk. Ezt a problémát kezelni kell, ellenkező esetben a társadalom szereplőinek erőteljesebb bevonását megkövetelő EU-reformok kudarcra vannak ítélve.

Több kezdeményezés is indult az EU-ban azzal a céllal, hogy az európai polgári jogokra hívja fel a figyelmet, és ily módon támogassa, illetve terjessze az Unió megújítását szolgáló civil törekvéseket, jó gyakorlatokat. Az Európai Parlament (EP) képviselőinek és három, uniós szinten aktív, civil szervezetnek a részvételével nemrég alakult meg az Európai Polgárságról Szóló Pártközi Csoport, amely nyilvános vitákat és rendszeres párbeszédet kíván indítani az EP és a társadalmi szereplők között azért, hogy a polgárokhoz közelebb hozza az uniós intézményeket; az európai polgárság fogalmát több tartalommal töltse meg az EU-intézményekben és az Unió jövőjéről szóló konferencia keretében folyó munka során. Mindezért a szerveződés már konkrét lépéseket is tett, és elfogadta az egyik alapító civil szervezet kezdeményezését.

Ez utóbbi egy olyan, egységes jogi dokumentum összeállításáról szól, amely mindenki számára érhetően mutatja be az európai polgárság fogalmához kapcsolódó valamennyi uniós szakpolitikát, az ezeken a területeken alkalmazott előírásokat és – a polgárokat megillető – uniós jogokat. A dokumentum ily módon egy gyakorlatias kézikönyvként is szolgálna nem csak az uniós intézmények és a döntéshozók, hanem az EU jövőjének az alakításáért tenni akaró civilek számára is. A magyarországi civil szervezeteknek fontos információ, hogy az Európai Polgárságról Szóló Pártközi Csoporthoz, ezen belül annak – a fiatalokkal foglalkozó – munkacsoportjához lehet csatlakozni.

Szintén júniusban tartottak egy rendezvényt Brüsszelben azzal a céllal, hogy a polgári szerepvállalás és az ezekhez felhasználható uniós finanszírozás eszközeit mutassák be a helyi közösségek, városok és nem kormányzati szervezetek számára. A program legfontosabb ajánlásai között szerepelt a polgári szerepvállalás fokozásához elengedhetetlen, az EU tagállamokban létesített erős partnerségi hálózat, valamint a célcsoportok igényeinek, elvárásainak a mélyreható ismerete.

Végezetül, de nem utolsó sorban, a „Választók Határok Nélkül” elnevezésű polgári kezdeményezés keretében nemrég fejeződött be egy újabb, öt napos rendezvény, ezúttal Párizsban. A szervezők a francia főváros fiatalságát igyekeztek tájékoztatni arról a mozgalomról, amelynek célja, hogy teljes körű politikai jogokat adjon az Unió polgárainak abban az EU tagállamban, ahol éppen dolgoznak vagy tanulnak. (Példa kedvéért: egy Amszterdamban dolgozó francia fiatalnak is biztosítani kell azt, hogy elindulhasson az éppen esedékes holland parlamenti választásokon.) A polgári kezdeményezésnek 2022 novemberéig kell összegyűjtenie legalább 1 millió érvényes aláírást hét uniós országból ahhoz, hogy az Unió érdemben foglalkozzon az üggyel.

Az ECIT Foundation háttéranyaga az állampolgárságról

Az EP Pártközi Csoportjának alakuló üléséről szóló beszámoló:

További információ a kezdeményezésről

By EH