Közzétette az Európai Bizottság a regionális versenyképességi mutatót. Ez egy hosszú múltra visszatekintő eszköz teljes mértékben átdolgozott változata, amely az összes uniós régió versenyképességének különféle szempontjait értékeli.

A megújult regionális versenyképességi mutató szerint még mindig nagy különbségek vannak az uniós régiók között, ugyanakkor javulás mutatkozik a kevésbé fejlett régiók versenyképességében. A mutató szerint az EU legversenyképesebb régiói Utrecht, Dél-Holland és a francia fővárosi régió, Île-de-France.

A mutató 2016-os és a 2022-es kiadásait összehasonlítva megfigyelhető, hogy a kevésbé fejlett régiók versenyképessége javult, míg az átmeneti régiók teljesítménye inkább vegyes képet mutat. A legalacsonyabb értékekkel bíró régiók még mindig az EU keleti tagállamaiban találhatók.

A 2019-es és a 2022-es kiadást összehasonlítva elmondható, hogy a legtöbb keleti uniós régió továbbra is felzárkózóban van, ez jellemzi például a balti országok, Horvátország, Magyarország, Lengyelország és Szlovénia térségeit. Csehország, Románia, Szlovákia és Bulgária egyes régiói viszont egyre inkább eltávolodtak az uniós átlagtól.

Az EU déli részén Portugália, Spanyolország és Görögország legtöbb régiójában javulás figyelhető meg, de Olaszország és Ciprus legtöbb régiója távolabb került az uniós átlagtól. A legmagasabb versenyképesség szinte mindenütt a fővárosi régiókra jellemző, ám ez a különbség kevésbé jelentős a versenyképesebb tagállamokban.

By EH