November 16-20. között tartották az Európai polgári kezdeményezés (epk) hetét, természetesen online. A programsorozatot az Európai Bizottság kezdeményezte azzal a céllal, hogy megbeszéljék a különböző szereplőkkel az elmúlt egy év tapasztalatait, ugyanis az epk-ra vonatkozó új, könnyített szabályok 2020. január 1-én kerültek bevezetésre.

A nyitó eseményen az egyik szervező-házigazda, a Régiók Bizottsága képviseletében az ír Declan McDonnell, Galway városi tanácsának tagja köszöntötte a résztvevőket.  Hozzászólásában elmondta, hogy a Régiók Bizottságának kiemelt célja az EU döntéshozói és az állampolgárok közötti távolság csökkentése, amire szerinte az epk nagyon is alkalmas. Véleménye szerint ráadásul ezek a kezdeményezések jól illeszkednek a Régiók Bizottsága által kezdeményezett CitizEN – Citizen Engagement (CitizEN – az állampolgárok bevonása) programhoz.

A megnyitón az ír képviselő a „Konferencia Európa jövőjéről” kezdeményezést is szóba hozta, valamint arról is beszélt, hogy „az európai polgári kezdeményezés rendkívül fontos az EU régiói és helyi önkormányzatai számára. Lehetővé teszi az állampolgárok bevonását az európai ügyek alakításába a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett.”

Ennél talán még érdekesebb volt, amikor megerősítette, hogy a Régiók Bizottsága októberi plenáris ülésén elfogadott véleményével összhangban továbbra is elkötelezettek „egy összeurópai hálózat létrehozása mellett, amely összegyűjtené és közvetítené az állampolgárok véleményét, ugyanakkor olyan csomópontként is szolgálna, ahol megosztják egymással a tudást és a tapasztalatokat. Ezt a hálózatot az Európa jövőjéről szóló konferencián lehetne elindítani azzal a céllal, hogy a jövőben állandó mechanizmussá váljon.” Az elképzelések szerint a CitizEN program kiemelt célja lenne az EU-s politikák megjelenítése regionális és helyi szinteken.

Az európai polgári kezdeményezés hetéről további információ:
https://ec.europa.eu/info/events/european-citizens-initiative/european-citizens-initiative-week-2020-nov-16_hu

Hogyan szervezzünk európai polgári kezdeményezést (webinar, angolul):
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-support-tools-organisers-european-citizens-initiative-2020_en

A Régiók Bizottsága és az európai polgári kezdeményezés hete:
https://cor.europa.eu/hu/news/Pages/European-Citizens-Initiative-Week.aspx

By EH