A magunk szerény módján mi is igyekeztünk hozzájárulni a mögöttünk lévő hét EU-s eseményekben gazdag történéseihez. Tudjuk, hogy a brüsszeli csúcson mindenekelőtt számunkra felfoghatatlan nagyságrendű összegek elosztásáról született döntés, mi pedig december 9-én arról szerveztünk beszélgetést, hogyan is lehetne működőképesebbé tenni az Európai Uniót. Amire ez az intézményrendszer rá is szolgál.

De, hogy ne csak a 25 résztvevő véleményére támaszkodjunk, programunk után még 107 címzettnek gyorsan kiküldtünk egy rövid kérdőívet. Jó hír, hogy sokan, pontosabban 69-en válaszoltak. E két egymáshoz kapcsolódó esemény kapcsán arra a következtetésre lehet jutni, hogy

– igaza volt előadónknak, dr. Halm Tamás egyetemi oktatónak és főszerkesztőnek, amikor bevezető előadásában az EU csúcs apropóján is arra hívta fel a figyelmet, hogy a tagállamok megkerülése nélkül nem lehet az EU reformjáról beszélni;

– ugyanakkor mi civilek a jelenleginél jóval nagyobb szerepet szánnánk az Európai Parlamentnek és még nemzeti szuverenitásunk további részeiről is készek lennénk lemondani az EU-s (közös) szabályozás érdekében olyan területeken, mint pl. az oktatás vagy az egészségügy;

– nem meglepő, hogy valamilyen módon civilként mi is oda szeretnénk furakodni a döntéshozók asztalához; a válaszadók jelentős többsége szerint (69,57%) ehhez koordinált fellépés kell, hárman (4,35%) % viszont azt mondták, hogy erre semmi szükség;

– bár különböztek véleményeink arról, hogyan is néz majd ki az EU 2050-ben, többségben voltak a távlati talpon maradásban bizakodók és csak a válaszadók 2,99%-a gondolja úgy, hogy feloszlik, illetve megszűnik a szervezet;

– figyelemre méltó, hogy szeretnénk az EU szerepét növelni mindennapjainkban, támogatnánk az euró bevezetését Magyarországon és szerintünk rosszul döntöttek a britek az EU-ból való kilépésről;

– végül: tekintsék bíztató jelzésnek az Európa jövőjével foglalkozó EU-s konferencia szervezői, hogy mi civilként szeretnénk bekapcsolódni ebbe a munkába. Csak kezdődjön már el végre!

Ha kérdőíves felmérésünk – melyet természetesen nem szabad reprezentatívnak tekinteni – részletei is érdeklik, itt megnézheti a teljes kimutatást. A válaszadást az Európa Platform Magyarország programban résztvevők is segítették. Köszönjük mindenki aktív részvételét!

By EH