Gyorsabb, európaibb, innovatívabb


Ha ma megkérdeznénk egy „átlag” fiatalt, hogy mit jelent neki az Európai Unió, sokan az Erasmus+ programot említenék leginkább. Sokak véleménye, hogy ez a program az EU egyik legsikeresebb kezdeményezése. 2014 és 2018 között több mint 2 millió, felsőoktatásban részt vevő diák és oktató tanult, gyakornokoskodott, illetve tanított külföldön az Erasmus+ program keretében. A Bizottság a héten hozta nyilvánosságra az a két új tanulmányt, melyek közel 77 000 diák és oktató, illetve több mint 500 szervezet visszajelzésére épül és azt vizsgálta, milyen hatással volt a program egy-egy résztvevő életére.

A tanulmányok főbb megállapításai a következők:

1. Az Erasmus+ segíti a diákokat abban, hogy megtalálják a kívánt életpályát és gyorsabban állást találjanak
Az egykori Erasmus+-ösztöndíjasok több mint 70%-a állítja, hogy jobban külföldi tanulmányaik eredményeképpen tisztában vannak azzal, milyen pályán szeretnének majd dolgozni, ha visszatérnek országukba. Külföldi tapasztalataiknak köszönhetően meg tudják változtatni tanulmányaikat, hogy azok jobban illeszkedjenek törekvéseikhez. Az Erasmus+ programban részt vett tíz diákból kilenc állítja, hogy a külföldön szerzett készségeket és tapasztalatokat felhasználja mindennapi munkája során.

2. Az Erasmus+ előmozdítja az európaiak összetartozásának érzését
Az Erasmus+-diákok több mint 90 %-a fejlesztette azon képességét, hogy közösen dolgozzon és együttműködjön eltérő kultúrájú emberekkel, és mindeközben érezze a közös európai identitást. A program a legnagyobb hatást azokra a diákokra gyakorolta, akik a csereprogram előtt kevésbé voltak meggyőződve az EU szerepét illetően, valamint akik a sajátjuktól kulturális értelemben eltérőbb országban voltak. Az Erasmus+ programban részt vevő összes diák közül a kelet-európai országokból érkezők azonosultak a leginkább az EU-val. 

3. Az Erasmus+ támogatja a digitális átalakulást és a társadalmi befogadást
Az Erasmus+ keretébe illeszkedő együttműködési projektek jobban felkészítik a részt vevő egyetemek többségét a digitális átalakulásra. Az egyetemek Erasmus+ programban részt vevő dolgozóik nyitottabbak arra, hogy a vállalati szféra munkatársait is bevonják az óráikba. A tudományos dolgozók több mint 80%-a arról számolt be, hogy külföldi tapasztalata eredményeként innovatívabb tanterveket dolgoz ki. Ezenkívül a részt vevő egyetemek kétharmada állította, hogy az uniós szintű projektek ösztönzőleg hatnak a felsőoktatásban a társadalmi befogadásra és erősítik a megkülönböztetés tilalmát.

A tanulmányok itt olvashatóak:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/94d97f5c-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9369267b-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en